Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki
w Kartuzach

ul.3 Maja 14 83-300 KartuzyStrona główna

Dane podmiotu w rejestrze REGON

Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu:

Numer identyfikacyjny REGON

220571413

Numer NIP

5891935219

Nazwa

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W KARTUZACH

 

Adres siedziby:

Województwo

POMORSKIE

Powiat

KARTUSKI

Gmina/Dzielnica lub Delegatura

KARTUZY - MIASTO

Ulica, miejscowość

UL. 3 MAJA 14, KARTUZY

Poczta

83-300 KARTUZY

 

Pozostałe (udostępnione) dane:

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej

1 - OSOBA PRAWNA

Kod i nazwa szczególnej formy prawnej

55 - STOWARZYSZENIA

Kod i nazwa formy własności

215 - WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007

9499Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Data wpisu do rejestru / ewidencji
lub data powstania podmiotu *

2008-02-22

Data rozpoczęcia działalności **

2008-05-01

Organ rejestrowy / ewidencyjny

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nazwa rejestru / ewidencji

REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Numer nadany przez organ rejestrowy / ewidencyjny

0000298150

* Dla podmiotów wpisanych do rejestru REGON w I etapie jego wdrażania (1975-1976 r.) za datę powstania podmiotu przyjmowano datę wpisu do rejestru REGON.

** Dla podmiotów wpisanych do rejestru REGON przed 2000 r. data rozpoczęcia działalności jest tożsama z datą powstania podmiotu.

Jednostki lokalne:

PODMIOT NIE POSIADA JEDNOSTEK LOKALNYCH (LUB NIE ZOSTAŁY ZGŁOSZONE)

 


Wytworzył:Dariusz Zelewski2014-05-01
Udostępnił:Dariusz Zelewski2014-05-01 18:31:12
Zmodyfikował:Dariusz Zelewski2014-05-02 09:08:07
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )