Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki
w Kartuzach

ul.3 Maja 14 83-300 Kartuzy

Poprawa atrakcyjności turystycznej Szwajcarii Kaszubskiej poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej na terenie miasta Kartuzy i miejscowości Kaliska

                                                                             

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


 

 

 

Beneficjent:

Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach

 

Poprawa atrakcyjności turystycznej Szwajcarii Kaszubskiej poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej
na terenie miasta Kartuzy i miejscowości Kaliska

 

 

Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, realizowany w  ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  w ramach działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie : Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

 

 

Cel Projektu: Poprawa atrakcyjności turystycznej  i rekreacyjnej Szwajcarii Kaszubskiej poprzez doposażanie obiektu naukowo - rekreacyjnego pn. "Naukowa Kraina" w miejscowości Kaliska o innowacyjny sprzęt rowerowy

 

W ramach przedsięwzięcia zakupiono cztery czteroosobowe rowery turystyczne typu gokart stanowiące doposażenie istniejącego obiektu rekreacyjno-naukowego „Naukowa Kraina” w miejscowości Kaliska. Planuje się, że w okresie trwałości operacji z  zakupionych rowerów skorzysta ok. 3000 os.

 

Wartość projektu: 62 350,00 zł

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )